XD-E® 6-Round Magazine w/ Pinky Extension - .45 ACP

Product Details
SKU: XDE5006H
XD-E® 6-Round Magazine w/ Pinky Extension - .45 ACP
XD-E® 6-Round Magazine w/ Pinky Extension - .45 ACP
XD-E® 6-Round Magazine w/ Pinky Extension - .45 ACP
$44.00

Quantity
Product Details
SKU: XDE5006H
XD-E® 6-Round Magazine w/ Pinky Extension - .45 ACP